Podologia w krajach zachodnich

W Polsce podologia jest nauką medyczną, która wciąż pozostaje niszowa, na szczęście badania statystyczne z ostatnich lat ukazują, że powstaje coraz więcej profesjonalnych klinik, zaś liczba specjalistów rośnie. Problemem mogą wciąż być regulacje prawne, które w krajach zachodnich wyodrębniają i sankcjonują tytułową dziedzinę medyczną. Mowa oczywiście o krajach zachodnich, dlatego w dzisiejszym artykule postanowiliśmy się im przyjrzeć z uwzględnieniem systemu szkoleń, metod leczenia i diagnozowania, a także statystyk związanych z podologią. Zapraszamy do lektury!

Podologia w Niemczech

Zawód podologa istnieje w Niemczech od roku 2002 – wtedy to 1 stycznia na mocy ustawy wyodrębniono podologię jako oddzielną naukę medyczną. Zgodnie z zapisem podologię za naszą zachodnią granicą uznaje się za dziedzinę medyczną, choć nielekarską związaną z pielęgnacją stóp. Geneza specjalizacji pochodzi od fachu pedicurzysty, którzy zaczęli zwracać uwagę na niebezpieczne konsekwencje chorób związanych z obszarem stóp. Od momentu wejścia w życie ustawy podologiem może nazywać się osoba, która ukończyła dwuletnie – dzienne, bądź trzyletnie – zaoczne studia medyczne w tym kierunku oraz odbyła praktyki w profesjonalnym gabinecie podologicznym. Niemieckie kroki edukacyjne zmierzają jako pierwsze do akademizowania fachu – równocześnie wyznaczają europejskie trendy we współczesnej podologii oraz mechanizmach jej towarzyszących.

Podologia we Francji

podolog Dominika Teper - Foot-Med KrakówFrancja to kraj, który w systemie edukacyjnym związanym z podologią stanowi wierchuszkę Starego Kontynentu. We Francji znajduje się aż 11 szkół wyższych o charakterze podologicznym. Ich zadaniem jest przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego, którego to zdanie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego podologa. Zanim jednak uczeń dostanie się na jedną z 11 uczelni musi zaliczyć pozytywnie egzamin kwalifikacyjny. Poza szkołami państwowymi we Francji istnieje także szeroka gama szkół prywatnych – w obu przypadkach mamy do czynienia z podstawowym cyklem trzyletnim.

Podologia w Szwajcarii

Podolodzy  Szwajcarii uchodzą za nader prestiżową i cenioną grupę zawodową. Ramy zawodu różnią się jednak diametralnie od tych znanych z innych krajów zachodnich. Warunkiem zdobycie dyplomu jest tu nie tylko trzyletni cykl nauczania w szkole wyższej, ale także odbycie praktyk poświadczone specjalnym dokumentem, który wydaje państwowa służba zdrowia. Samodzielna praca w prywatnym gabinecie wymaga jednak ukończenia szkoleń dodatkowych, które kończą się egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją państwową. Praktyczne umiejętności w Szwajcarii stanowią pokłosie zabiegów wykonywanych ze szczególnie trudnymi przypadkami medycznymi u pacjentów.

Pośród krajów zachodnich podologia wciąż pozostaje na wysokim poziomie szkolenia oraz wiedzy – zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Trendy w tej dziedzinie wyznaczają oczywiście Stany Zjednoczone, natomiast jeśli chodzi o Europę, warto odnotować również dynamiczny rozwój tytułowej dziedziny w krajach takich jak Hiszpania, Portugalia oraz Grecja.